Kết quả Thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020

08 /112019

Kết quả Thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

MÔN

ĐIỂM

GIẢI

1

NGUYỄN HOÀNG LIÊN

16/10/2002

Toán

14.00

Nhì

2

NGUYỄN CẨM NHUNG

19/3/2002

Toán

13.50

Nhì

3

ĐẶNG TRỌNG LUẬT

25/9/2002

Vật lý

15.75

Nhì

4

LÊ THỊ MINH TÂM

1/8/2002

Sinh học

15.25

Nhì

5

NGUYỄN THANH VÂN

21/10/2002

Địa lý

15.75

Nhì

6

NGUYỄN HOÀNG LÂM

5/7/2002

Vật lý

12.50

Ba

7

NGUYỄN PHÚ KHANG

19/2/2002

Hóa học

12.75

Ba

8

BÙI THỊ MINH ANH

27/12/2002

Ngữ văn

13.50

Ba

9

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

3/4/2002

Ngữ văn

12.50

Ba

10

LÊ ANH CHIẾN

19/3/2002

Hóa học

9.75

K.Khích

11

HOÀNG THANH HUYỀN

16/11/2002

Sinh học

8.50

K.Khích

12

TRƯƠNG TUẤN HUY

5/3/2002

Tin học

6.90

K.Khích

13

LÊ THU UYÊN

24/7/2002

Lịch sử

10.25

K.Khích

14

LÊ HẰNG NGA

31/10/2002

Lịch sử

10.00

K.Khích

15

HOÀNG THANH TÙNG

8/5/2002

Địa lý

13.00

K.Khích

16

VŨ ANH THƯ

8/4/2002

Tiếng Anh

12.80

K.Khích

17

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

19/1/2002

Tiếng Anh

11.60

K.Khích

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát