Tổ Văn phòng

 

Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm, từ ngày thành lập đến nay đã 57 năm. Thời gian đủ dài cho một chặng đường trưởng thành, phát triển, khẳng định được vị thế và chất lượng giảng dạy. 57 năm cũng là thời gian tổ văn phòng ra đời, đồng hành cùng những bước đi thăng trầm của nhà trường.

 

Tổ văn phòng có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính và phục vụ cho công tác giảng dạy.Tổ gồm các bộ phận: kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế, phục vụ, bảo vệ. Tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng công việc của tổ cũng góp một phần không nhỏ trong thành công chung của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu, tập thể tổ văn phòng đã đảm đương hầu hết các công việc phía sau bục giảng, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho mỗi giờ lên lớp của các Thầy Cô và học sinh.

Bộ phận kế toán đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện thu, chi theo đúng quy định.

Bộ phận văn thư theo dõi, xử lý công văn đi, công văn đến; quản lý sổ điểm, học bạ; cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ;…

Bộ phận y tế chăm lo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; giám sát các điều kiện an toàn trường học, ATTP, vệ sinh học đường.

Bộ phận phục vụ đảm bảo môi trường giảng dạy, học tập sạch sẽ, vệ sinh.

Bộ phận bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

 

Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích là phục vụ cho giảng dạy và học tập, đều cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công. Ngoài việc thực hiện tốt công việc của mình, tổ văn phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường.

 

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

 

 

STT

Họ tên nhân viên

Năm sinh

Nhiệm vụ

1.

Hồ Đình Minh

1988

Kế toán

2.

Vũ Việt Anh

1993

Văn thư

3.

Nguyễn Thị Minh Đức - Tổ trưởng

1986

Y tế

4.

Nguyễn Thị Phụ

1965

Phục vụ

5.

Dương Văn Hậu

1961

Bảo vệ

6.

Lê Xuân Phong - Phó tổ trưởng

1971

Bảo vệ

7.

Nguyễn Bá Hợp

1979

Bảo vệ

8.

Nguyễn Huy Thiều

1985

Bảo vệ

 

 

Ảnh: Tổ Văn phòng năm học 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát