Giáo dục và đào tạo

Kế hoạch năm học 2019-2020

07/112019

Kế hoạch năm học 2019-2020

Chi tiết kế hoạch năm học bấm tại đây:  

Xem thêm >
Công tác Đức dục năm học 2017- 2018

06/042018

Công tác Đức dục năm học 2017- 2018

Một số giải pháp cần tập trung trong Công tác Đức dục năm học 2017- 2018 1. Nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia GDĐĐ cho học sinh * Mục đích Tư tưởng là kim chỉ nam của mọi hành động. Trong bất kỳ một hoạt động nào, việc nâng cao nhận thức cho mọi người tham gia là hết sức cần thiết vì có nhận thức đúng mới hành động đúng. Do vậy, việc nhận thức về một hoạt động nào đó có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của hoạt động đó. Mục đích của biện...

Xem thêm >
Công tác Trí dục năm học 2017- 2018

06/042018

Công tác Trí dục năm học 2017- 2018

      Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ, Sở về chương trình giáo dục. Đầu năm học, các bộ phận công tác, các tổ nhóm chuyên môn, các cá nhân thống nhất phân phối chương trình giảng dạy bộ môn trong năm học, các chương trình hành động của năm học để xây dựng kế hoạch năm học.       Nhà trường thực hiện dạy học chương trình SGK chuẩn cho cả 3 khối 10, 11, 12. Thực hiện dạy học tự chọn:      + Ban Cơ bản A ở cả 3 khối...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát