Tổ Hóa - Sinh - KTNN

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

- Tổ có phong trào học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ (có 06/13 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 01 giáo viên đang làm nghiên cứu sinh)

- Có giáo viên đạt giải cao trong các hội thi Giáo viên giỏi của thành phố, cụm

- Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi HSG cấp  thành phố, cấp cụm hàng năm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ CHUYÊN MÔN
 

STT

Họ và tên

Năm vào

ngành

Môn dạy

Trình độ

1

Nguyễn Thị Thu Hòa - Tổ trưởng

1998

Sinh

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thu Hòa - Tổ phó

1995

Hoá

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Hải Vân

1995

Hóa

Đại học

4

Đỗ Thị Giang

2005

Hoá

Thạc sĩ

5

Bùi Thị Hiền

2000

Hoá

Đại học

6

Dương Thị Bích Hường

2008

Hoá

Đại học

7

Đặng Thị Huyền

2003

Hóa

Đại học

8

Ngọ Thị Thu Huyền

2008

Hóa

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thị Thu Hà

2000

Sinh

Thạc sĩ

10

Nguyễn Viết Khá

2000

Sinh

Đại học

11

Nguyễn Thị Hà

2006

Sinh

Thạc sĩ

12

Đặng Xuân Tùng

2006

Công nghệ

Đại học

13

Nguyễn Thị Thùy Linh

2008

Công nghệ

Đại học

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Các thầy (cô) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

- Nguyễn Thị Thu Hòa

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Nguyễn Thu Hòa

- Nguyễn Viết Khá

- Nguyễn Thị Hà

- Bùi Thị Hiền

- Nguyễn Thị Thùy Linh

- Đỗ Thị Giang

- Đặng Thị Huyền

- Nguyễn Thị Hải Vân

Các thầy (cô) có SKKN đã được đánh giá xếp loại cấp Thành phố:

- Nguyễn Thị Thu Hòa

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Nguyễn Thu Hòa

- Nguyễn Viết Khá

- Đặng Thị Huyền

- Bùi Thị Hiền

- Nguyễn Thị Thùy Linh

- Đỗ Thị Giang

- Đặng Xuân Tùng

Những chuyên đề đã thực hiện:

- Giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THPT

- Giáo dục môi trường cho học sinh THPT

- Giáo dục kĩ năng phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong nhà trường THPT

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh

- Thí nghiệm Hoá học vui

- Lập ngân hàng đề trắc nghiệm

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

-Vận dụng dạy học theo góc trong môn hóa THPT

- Tích hợp kiến thức liên môn dạy học theo chủ đề trong chương trình sinh  học - Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học

Danh hiệu thi đua nổi bật:

Tổ Hóa - Sinh - KT có nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp  cụm và cấp thành phố như: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà giải nhất Thành phố môn Sinh học, cô giáo Nguyễn Thu Hòa đạt giải ba Thành phố môn Hóa học, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hà giải ba Thành phố cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”…. Trong các năm học gần đây, Tổ luôn có học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố bộ môn Hóa học, Sinh học và đều đạt giải cao, trong đó có nhiều em đạt giải nhì, giải ba… cấp Thành phố. Trong nhiều năm trở lại đây, tổ luôn luôn đạt kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi cấp cụm, hầu như năm nào cũng có học sinh đạt giải nhất cấp cụm, nhiều học sinh đạt giải nhì, ba…., có những đội tuyển 100% số học sinh dự thi đạt giải  Tỉ lệ tốt nghiệp bộ môn trong nhiều năm gần đây đều cao hơn tỉ lệ chung của thành phố.

Ảnh: Tổ Hóa - Sinh - KTNN năm học 2020-2021

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát