Thông báo

Công khai quyết toán Ngân sách năm 2019

19/102020

Công khai quyết toán Ngân sách năm 2019

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã ra Quyết định số 158/QĐ-THPTCBQGL về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2019 của Nhà trường. Xem bản chi tiết tại đây

Xem thêm >
Công khai thực hiện dự toán thu-chi đầu năm học 2020-2021

08/102020

Công khai thực hiện dự toán thu-chi đầu năm học...

1- Công khai các khoản thu đầu năm học 2020-2021 (xem tại đây) 2- Danh sách học sinh diện miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (xem tại đây) 3- Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (xem tại đây)

Xem thêm >
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

01/082020

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 202...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 - Căn cứ Công văn số 1524/SGD&ĐT-QLT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 ; - Căn cứ...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát