Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

01/082020

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 202...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 - Căn cứ Công văn số 1524/SGD&ĐT-QLT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 ; - Căn cứ...

Xem thêm >
Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

26/072020

Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách N...

1. Quyết định Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây) 2. Chi tiết Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

Xem thêm >
Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020

22/042020

Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách N...

1. Quyết định Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây) 2. Chi tiết Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát