Tin tức giáo dục

Quyết định điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021

07/082020

Quyết định điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung vào lớ...

Ngày 06/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định điều chỉnh hạ điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT đối với một số trường THPT công lập năm học 2020-2021: Chi tiết xem tại đây

Xem thêm >
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

30/072020

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm bài ...

Để công tác công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 được đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin các cổng điện tử phục vụ công tác tra cứu điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 cụ thể như sau: ...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát