Chi bộ Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

BÍ THƯ CHI BỘ:

Họ và tên : Đặng văn Chiến

Ngày tháng năm sinh : 18 - 10 - 1967

Ngày vào ngành: 1 - 10 - 1988

Quê quán: Hà Nội.

Ngày vào Đảng :            04 -01-2000                                      Chính thức :  04- 01-2001

Trình độ chuyên môn: Đại học SP ngành Toán; Cử nhân Tin học

Trình độ quản lý: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0946815967                        Email : chiencbq67@gmail.com

 

 

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ:

Họ và tên : Phạm Hải Thơ

Ngày tháng năm sinh : 16 - 04 - 1976

Ngày vào ngành:01 - 01- 1997.

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng :            26 - 09 - 2007                                  Chính thức :  26 - 09 - 2008

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Vật lý

Trình độ Lý luận chính trị: trung cấp

ĐTDĐ: 0919620879                        Email :  thophamhai@gmail.com

 

 

CHI ỦY VIÊN:

Họ và tên : Hoàng Văn Huỳnh

Ngày tháng năm sinh : 10 - 12 - 1973

Ngày vào ngành:01 - 09 - 1998

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng :  09 - 01 - 2002                                            Chính thức : 09 - 01 - 2003

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0919932065                        Email : huynhcbq@gmail.com

 

Ảnh: Đại diện Huyện ủy Gia Lâm cùng Cấp ủy Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - GIA LÂM

  1. Đặng Văn Chiến

  2. Phạm Hải Thơ

  3. Hoàng Văn Huỳnh

  4. Hoàng Thị Kim Quế

  5. Nguyễn Hương Lan

  6. Vũ Văn Tình

  7. Nguyễn Thị Lan Hương

  8. Nguyễn Xuân Hồng

  9. Lê Tùng Sơn

10. Nguyễn Thị Thu Hòa

11. Nguyễn Thị Lệ Hường

12. Đào Thị Mai Khanh

13. Lê Đức Dương

14. Trần Thị Diệp Anh

15. Nguyễn Thị Thu Hà

16. Hoàng Thị Bích Thủy

17. Phùng Đăng Hải

18. Đỗ Thị Giang

19. Phạm Thị Tố Loan

20. Vũ Việt Anh

21. Lê Thị Hồng Nhung

22. Hồ Đình Minh

23. Vũ Quang Duy

24. Đặng Thị Hải

25. Đỗ Thị Ngọc Lan

26. Nguyễn Thị Hồng Liên

27. Đặng Thị Thu Hương

28. Bùi Thị Hiền

29. Đồng Thị Thanh Thủy

30. Trần Thị Thu Hằng

31. Lê Thị Hồng Điệp

32. Hoàng Thị Nhung

33. Nguyễn Bá Hợp

34. Bùi Thị Hải

35. Nguyễn Thu Hòa

36. Nguyễn Thị Thanh Loan

37. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

38. Mai Thị Phương Chung

39. Đào Thị Hương

40. Nguyễn Thị Minh Đức

41. Bùi Văn Đẳng

42. Nguyễn Thị Chí Linh

43. Tạ Thị Thảo


Ảnh: Chi bộ Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát