Tin tức giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

30/072020

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm bài ...

Để công tác công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 được đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin các cổng điện tử phục vụ công tác tra cứu điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 cụ thể như sau: 1. Cổng điện tử của Sở Giáo...

Xem thêm >
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020

22/062020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt...

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT (ngày 26/5/2020) của Bộ trưởng Bộ GDĐT Thí sinh làm bài thi chính thức trong hai ngày 9/8 và 10/8. Lịch thi cụ thể như sau: Nội dung quy chế xem tại đây

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát