Tin tức giáo dục

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

08/102020

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy c...

Nội dung Thông tư 26/ 2020-BGDĐT (xem tại đây) Một trong những thay đổi dễ dàng nhận thấy là Điều 8 đã quy định số ĐĐGtx (điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên), ĐĐGgk (điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì) và ĐĐGck (điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì) của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau: a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: - Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx; - Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học:3 ĐĐGtx; -...

Xem thêm >
Quyết định điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021

07/082020

Quyết định điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung vào lớ...

Ngày 06/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định điều chỉnh hạ điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT đối với một số trường THPT công lập năm học 2020-2021:  Chi tiết xem tại đây

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát