Tin tức Nhà trường

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra

07/032020

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm côn...

Thực hiện CV 689/SGDĐT-CTTT về việc cho học sinh được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo cho toàn thể Học sinh và CMHS được biết để tiếp tục nhắc nhở con em mình phòng chống dịch bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời thông tin với GVCN khi có biểu hiện bất thường. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt được hiệu quả, Nhà trường xin đưa ra một số hướng...

Xem thêm >
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

01/032020

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm côn...

Thực hiện CV 616/SGDĐT-CTTT về việc cho học sinh được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/03/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo cho toàn thể Học sinh và CMHS được biết để tiếp tục nhắc nhở con em mình phòng chống dịch bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời thông tin với GVCN khi có biểu hiện bất thường. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt được hiệu quả, Nhà trường xin đưa ra một số hướng...

Xem thêm >
Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra

21/022020

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian ng...

Thực hiện CV 548/SGDDT-CTTT về việc cho học sinh được tiếp tục nghỉ học từ 24/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo cho toàn thể Học sinh và CMHS được biết để tiếp tục nhắc nhở con em mình phòng chống dịch bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời thông tin với GVCN khi có biểu hiện bất thường./.

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát