Thông báo

Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020

22/042020

Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách N...

1. Quyết định Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây) 2. Chi tiết Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước quý I năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

Xem thêm >
Công khai Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

21/012020

Công khai Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

  1. Quyết định giao Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của đơn vị chủ quản (xem tại đây) 2. Dự toán thu-chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

Xem thêm >
Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

13/122019

Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

1. Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 (xem tại đây) 2. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 (xem tại đây) 3. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 (xem tại đây)

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát