Chương trình giáo dục phổ thông lớp 10 từ năm học 2022-2023

18 /072022

Chương trình giáo dục phổ thông lớp 10 từ năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT ngày 11/7/2022 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông, trường THPT Cao Bá Quát điều chỉnh môn học lựa chọn (thay môn Địa bằng môn Sử ở tổ hợp KHTN 2)

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát