Thông báo

Công khai dự toán chi NSNN năm 2021

12/012021

Công khai dự toán chi NSNN năm 2021

Ngày 09 tháng 01 năm 2021, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã quyết định Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021 dựa trên cơ sở Quyết định giao dự toán chi NSNN của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm >
Công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3)

12/012021

Công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã quyết định Công bố công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3) theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm >
Quyết định về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 2)

27/122020

Quyết định về việc điều chỉnh giảm chi ngân sác...

1. Quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 đợt 2 (xem tại đây) 2. Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 đợt 2 (xem tại đây)

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát