Thông báo

Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

31/012021

Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo ph...

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo cho toàn thể HS và CMHS được biết: Học sinh được nghỉ học từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 Đề nghị các bậc phụ huynh nắm bắt thông tin và đôn đốc nhắc nhở con em mình phòng chống dịch bệnh./. Xem công văn chỉ đạo tại đây

Xem thêm >
Công khai dự toán chi NSNN năm 2021

12/012021

Công khai dự toán chi NSNN năm 2021

Ngày 09 tháng 01 năm 2021, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã quyết định Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021 dựa trên cơ sở Quyết định giao dự toán chi NSNN của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm >
Công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3)

12/012021

Công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã quyết định Công bố công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3) theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát