Thông báo

Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

31/012021

Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo ph...

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo cho toàn thể HS và CMHS được biết: Học sinh được nghỉ học từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 Đề nghị các bậc phụ huynh nắm bắt thông tin và đôn đốc nhắc nhở con em mình phòng chống dịch bệnh./. Xem công văn chỉ đạo tại đây

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát