Thông báo

Quy trình điều chỉnh Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2021

29/082021

Quy trình điều chỉnh Nguyện vọng đăng ký xét tu...

Năm nay thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến, mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 lần trong thời gian quy định. Đồng thời, điểm tiếp nhận hồ sơ cũng tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa sai chế độ ưu tiên, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng ĐKXT chính thức của thí sinh phải kết thúc trước 17h00 ngày 07/ 9/ 2021. Khi điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng trong tổng số nguyện vọng đã...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát