Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

11 /122023

Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14/7/2023, UBND TP Hà Nội có Công văn 2185/UBND-NC về thực hiện quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Chi tiết như sau:

1- Nghị định 111/2022/NĐ-CP

2- Công văn 2185/UBND-NC 

3- Công văn 2751/SNV-XDCQ

4- Công văn 4328/SGDĐT-TCCB

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát