Thông báo Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024

21 /122023

Thông báo Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024

Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT, ngày 20 tháng 12 năm 2023 nhà trường đã thực hiện Thông báo công khai và hướng dẫn chi tiết. 

Chi tiết Thông báo số 426/ TB-THPTCBQGL  (xem tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát