Triển khai Công văn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

30 /092021

Triển khai Công văn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn số 3242/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát