Hợp tác quốc tế - Du học

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Du học Mỹ tại Trường THPT Cao Bá Quát

07/042018

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Du học Mỹ tại Trường...

Hội đồng các trường Đại học Hoa Kỳ thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh Du học tại Mỹ Chi tiết ngày hội trên trang Fan-page

Xem thêm >
Đổi mới để hội nhập

06/042018

Đổi mới để hội nhập

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đối với tất cả các quốc gia. Chính vì thê, cùng với Tin học, Ngoại ngữ chính là hành trang không thể thiếu để mỗi bạn trẻ có thể tự tin tham gia vào quá trình hội nhập đó, góp phần xây dựng nước nhà. Theo tiến sĩ Lê Thẩm...

Xem thêm >
  • 1
  • 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát