CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – NHẬT BẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm & THPT Miyazaki Prefecture

29 /012024

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – NHẬT BẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm & THPT Miyazaki PrefectureĐăng ký trực tuyến theo link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScMFm.../viewform...

Hạn:

- Thời gian tiếp nhận đơn: 25/01/2024 - 31/01/2024

- Thời gian phỏng vấn: 02/02/2024

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát