Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Du học Mỹ tại Trường THPT Cao Bá Quát

07 /042018

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Du học Mỹ tại Trường THPT Cao Bá Quát

Hội đồng các trường Đại học Hoa Kỳ thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh Du học tại Mỹ

Chi tiết ngày hội trên trang Fan-page

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát