Tin tức giáo dục

Triển khai Công văn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

30/092021

Triển khai Công văn về việc điều chỉnh một số b...

Công văn số 3242/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Xem thêm >
Hà Nội: Tiếp tục tổ chức dạy và học trực tuyến

30/092021

Hà Nội: Tiếp tục tổ chức dạy và học trực tuyến

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Văn bản số 3375/SGDĐT-CTTT gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các nhà trường về việc tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND Thành phố Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức dạy và học bằng hình thức trực tuyến; thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát