Thống kê số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT của Hà Nội năm học 2021-2022

24 /052021

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT của Hà Nội năm học 2021-2022

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát