Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019

20 /122019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019

1. Thông báo tuyển dụng 2019 (xem tại đây)

2. Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên (xem tại đây)

3. Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nhân viên (xem tại đây)

                                                                  (Theo hanoi.edu.vn)

1 BÌNH LUẬN

tughgrori

05/ 06/ 2022

Guvftx Levitra Sirve Para Aguantar Mas https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Journal of Personality and Social Psychology Xtccoi Cialis https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Fakijr como comprar viagra por internet

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát