Thông báo

Thông báo Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024

21/122023

Thông báo Điều kiện, thủ tục, quy trình giải qu...

Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT, ngày 20 tháng 12 năm 2023 nhà trường đã thực hiện Thông báo công khai và hướng dẫn chi tiết.  Chi tiết Thông báo số 426/ TB-THPTCBQGL  (xem tại đây)

Xem thêm >
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

11/122023

Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại cô...

Ngày 14/7/2023, UBND TP Hà Nội có Công văn 2185/UBND-NC về thực hiện quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Chi tiết như sau: 1- Nghị định 111/2022/NĐ-CP 2- Công văn 2185/UBND-NC  3- Công văn 2751/SNV-XDCQ 4- Công văn 4328/SGDĐT-TCCB

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát