Thông báo

Tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024

14/092023

Tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 202...

Ngày 31/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Công văn số 3198/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024. Nội dung cụ thể của văn bản xin xem tại các tệp đính kèm dưới đây: 1- Công văn số 3198/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024 2-  Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 3- Quyết định số...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát