Thông báo

Thông báo về việc hoãn thực hiện tập trung học sinh khối 10 K61 theo lịch ngày 22/7/2021

19/072021

Thông báo về việc hoãn thực hiện tập trung học ...

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp nên lịch tập trung 22/7/2021 sẽ hoãn lại tới khi nhà trường có thông báo mới. Kính đề nghị các bậc phụ huynh đôn đốc nhắc nhở các con thực hiện qui định phòng dịch đầy đủ nghiêm túc.. Trân trọng thông báo! ...

Xem thêm >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát