Một số thay đổi mới của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021

29 /032021

Một số thay đổi mới của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Chi tiết nội dung Thông tư xem tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát