KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH QUỐC GIA 2020 VÒNG 1 - CẤP TRƯỜNG

22 /052020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH QUỐC GIA 2020 VÒNG 1 - CẤP TRƯỜNG

1. MỤC ĐÍCH

  • Tạo cơ hội để học sinh phát triển năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập, hỗ trợ học sinh đạt danh hiệu “ Học sinh 3 Tốt”
  • Động viên, khích lệ phong trào học tiếng Anh, góp phần xây dựng “ Cộng đồng học ngoại ngữ -Tiếng Anh”
  • Chọn đội tuyển tham gia vòng 2 và vòng 3 của Cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc gia 2020 do trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tổ chức để thực hiện nhiệm vụ do Đề án Ngoại ngữ Quốc Gia giao.

Vòng 2: Thi video (hạn gửi email: nesc.ulis.vnu@gmail.com trước 26/6/2020)

Vòng 3: Chung kết toàn quốc - Thi sân khấu hóa (8/2020)

2. CHI TIẾT KẾ HOẠCH (xem chi tết tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát