Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024

25 /042023

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6-2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập như sau:

Xem Quyết định số 710/QĐ-SGDĐT tại file đính kèm

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát