Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022

16 /042021

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022

Ngày 13-4, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cho 228 trường trung học phổ thông trên toàn thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6-2021 (với khối không chuyên) và từ 10 đến 13-6 với khối chuyên và các chương trình giáo dục đặc biệt.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông: 


VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát