Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020

22 /062020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT (ngày 26/5/2020) của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Thí sinh làm bài thi chính thức trong hai ngày 9/8 và 10/8. Lịch thi cụ thể như sau:

Nội dung quy chế xem tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát