Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

31 /012021

Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo cho toàn thể HS và CMHS được biết: Học sinh được nghỉ học từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021

Đề nghị các bậc phụ huynh nắm bắt thông tin và đôn đốc nhắc nhở con em mình phòng chống dịch bệnh./.

Description: http://hanoi.edu.vn/App_Themes/Default/Image/icondownload.pngXem công văn chỉ đạo tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát