Quyết định về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 2)

27 /122020

Quyết định về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 2)

1. Quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 đợt 2 (xem tại đây)

2. Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm về việc điều chỉnh giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 đợt 2 (xem tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát