Quy trình điều chỉnh Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2021

29 /082021

Quy trình điều chỉnh Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2021

Năm nay thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến, mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 lần trong thời gian quy định. Đồng thời, điểm tiếp nhận hồ sơ cũng tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa sai chế độ ưu tiên, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng ĐKXT chính thức của thí sinh phải kết thúc trước 17h00 ngày 07/ 9/ 2021.
Khi điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng trong tổng số nguyện vọng đã đăng ký, không được thêm nguyện vọng, không được điều chỉnh ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng. Trường hợp muốn thêm nguyện vọng và/hoặc điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thí sinh phải thực hiện bằng phiếu và nộp trực tiếp cho điểm thu nhận hồ sơ.
Thí sinh cần đặc biệt lưu ý phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của nhà trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh
Để biết tránh những lỗi kỹ thuật khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh nên truy cập địa chỉ https://thituyensinh.vn và trang thông tin điện tử của các trường để xem hướng dẫn và tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành điều chỉnh nguyện vọng.

Chi tiết Quy trình tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát