Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT năm học 2023-2024

18 /082023

Điều kiện, thủ tục, quy trình giải quyết công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 2985/SGDĐT-QLT ngày 15/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024.

Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm thông báo quy trình giải quyết thủ tục chuyển trường, xin học cho học sinh năm học 2023-2024 như sau: 

1- QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHUYỂN TRƯỜNG

2- HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

3- HƯỚNG DẪN PHHS ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

4- MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát