Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

13 /122019

Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

1. Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 (xem tại đây)

2. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 (xem tại đây)

3. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 (xem tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát