Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

26 /072020

Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

1. Quyết định Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

2. Chi tiết Công khai thực hiện Dự toán Thu-Chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát