Công khai thực hiện dự toán thu-chi đầu năm học 2020-2021

08 /102020

Công khai thực hiện dự toán thu-chi đầu năm học 2020-2021

1- Công khai các khoản thu đầu năm học 2020-2021 (xem tại đây)

2- Danh sách học sinh diện miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (xem tại đây)

3- Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (xem tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát