Công khai quyết toán Ngân sách năm 2019

19 /102020

Công khai quyết toán Ngân sách năm 2019

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã ra Quyết định số 158/QĐ-THPTCBQGL về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2019 của Nhà trường.

Xem bản chi tiết tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát