Công khai dự toán chi NSNN năm 2021

12 /012021

Công khai dự toán chi NSNN năm 2021

Ngày 09 tháng 01 năm 2021, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã quyết định Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021 dựa trên cơ sở Quyết định giao dự toán chi NSNN của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát