Công khai Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

21 /012020

Công khai Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

 

1. Quyết định giao Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của đơn vị chủ quản (xem tại đây)

2. Dự toán thu-chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Nhà trường (xem tại đây)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát