Công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3)

12 /012021

Công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã quyết định Công bố công khai Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt 3) theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát