Lịch công tác tuần 17

04 /112019

Lịch công tác tuần 17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT – GIA LÂM
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
TỪ NGÀY 09/12/2019   ĐẾN NGÀY 14/12/2019

 

 

Thứ/ngày

SÁNG

Trực BGH

CHIỀU

Trực BGH

Trực Đoàn

Hai
09/12

 -CC: Sơ kết thi đua tháng 11
  (trao thưởng giải Newspaper English Club online)

Cô Thơ


 -CC: Sơ kết thi đua tháng 11

Cô Quế

Loan
Huyền

Ba
10/12

 

Cô Quế

 

Cô Thơ

Loan
Linh


11/12

 -11h00: các tổ đảng họp đánh giá Chất lượng đảng viên 2019

Cô Thơ

 -16h10: họp chi bộ Đánh giá Chất lượng cơ sở đảng và đảng viên 2019

Cô Quế

Hằng
Linh

Năm
12/12

 

Cô Quế

 

Thày Chiến

Hằng
Huyền

Sáu
13/12

 

Cô Thơ

 
 

Thày Chiến

Loan
Linh

 Bảy
14/12

 -T2: Họp BGH
 -T3: Họp Giáo vụ
 -T4: Họp GVCN

Cô Thơ

  
 -T4: Họp GVCN

Cô Quế

Loan
Huyền

CN

15/12

 

BGH

 

 


 

 

                                                                                                      BAN GIÁM HIỆU

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát